1. Tỷ lệ trích nạp bảo hiểm mới nhất từ 1/6/2017

1. Tỷ lệ trích nạp bảo hiểm mới nhất từ 1/6/2017

707
0
SHARE

Các khoản trích theo lươngTrích vào Chi phí của DNTrích vào lương của NLĐTổng
Bảo hiểm xã hội (BHXH)17,5825,5%
Bảo hiểm y tế (BHYT)31,54,5%
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)112%
Tổng21,5%10,5%32%
Kinh phí công đoàn (KPCĐ)2% 2%
  1. Tỷ lệ trích nạp bảo hiểm mới nhất từ 1/6/2017

Khoản BHXH: 17,5% trích vào DN (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)


  1. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN:

– Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
– Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
– Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.
– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

a. Cách xác định mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

– Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng 2017  Vùng
3.750.000 đồng/thángvùng I
3.320.000 đồng/thángvùng II
2.900.000 đồng/thángvùng III
2.580.000 đồng/thángvùng IV

Theo quy định trên thì Mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua đào tạo, học nghề như sau:

 

VùngMức lương cho NLĐ đã qua học nghề
Vùng I= 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500 đồng/tháng
Vùng II= 3.320.000 + (3.320.000 x 7%) = 3.552.400 đồng/tháng
Vùng III= 2.900.000 + (2.900.000 x 7%) = 3.103.000 đồng/tháng
Vùng IV= 2.580.000 + (2.580.000 x 7%) = 2.760.600 đồng/tháng

 

  1. Mức lương cơ sở năm 2017:
    – Hiện tại là 1.210.000 đồng/tháng.
  2. – Từ ngày 1/7/2017 là: 1.300.000
  1. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về cụ thể như sau:

1. Đóng hằng tháng
– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần
– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn
– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.