Cách xử lý hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp bỏ trốn

Cách xử lý hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp bỏ trốn

718
0
SHARE

Trường hợp Doanh nghiệp phát hiện ra hoặc cơ quan thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của Doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh thì kế toán phải xác định xem thời gian mua hóa đơn đầu vào đó trước hay sau khi Doanh nghiệp đó bỏ trốn.

– Nếu hóa đơn phát sinh sau ngày Doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính chi phí vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế;

– Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày Doanh nghiệp bán bỏ trốn thì Cục thuế phải kiểm tra xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp để xác định có hàng thực tế mua hay mua bán hóa đơn khống để xử lý vi phạm;

Cách xử lý hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp bỏ trốn

– Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để khai thuế khấu trừ GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua bán hàng là có thật: có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng (nếu có), Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Chứng từ thanh toán tiền, Hàng hóa dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và được tính vào chi phí khi xác định thu nhập tính thuế TNDN;

Về khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT đối với những Doanh nghiệp có mua hàng hóa, sử dụng hóa đơn đầu vào của những Doanh nghiệp ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có dấu hiệu mua hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng thì xử lý như sau:

1. Trường hợp Doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT: Thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm dùng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chờ kết quả chính thức cơ quan có thẩm quyền . Doanh nghiệp chỉ được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn không có dấu hiệu vi phạm pháp luật

2. Trường hợp Doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ số thuế GTGT: thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho Doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ. Trường hợp Doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì Doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật , đồng thời cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra tại Doanh nghiệp để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải thực hiện xác minh, đối chiếu với Doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung.

– Kiểm tra, xác minh về hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); Hình thức giao nhận hàng hóa, địa điểm giao nhận hàng hóa, phương tiện vận chuyển hàng hóa, chi phí vận chuyển hàng hóa, chủ sở hữu hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa (trước thời điểm giao nhận hàng hóa).

– Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch, đối tường nộp tiền vào tài khoản để giao dịch, số lần thực hiện giao dịch, hình thức thanh toán, chứng từ thanh toán, vận đơn (nếu có).

Cách xử lý hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp bỏ trốn

==> Qua thanh tra, kiểm tra, xác minh được việc mua hàng hóa là có thực đúng với quy định của pháp luật thì phải giải quyết cho Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT, đồng thời yêu cầu Doanh nghiệp cam kết nếu trong các hồ sơ, tài liệu Doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan thuế sau này phát hiện có sai phạm, Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo công văn số: 11797BTC-TCT  –  Hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC- TCT của Bộ Tài Chính ngày 22/03/2014)