Công việc cần làm của kế toán tổng hợp

Công việc cần làm của kế toán tổng hợp

937
0
SHARE

Công việc cần làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì? Nhiều bạn kế toán và đặc biệt là các bạn sinh viên ngành kế toán mới ra trường chưa hình dung ra được công việc thực tế của người kế toán tổng hợp ở doanh nghiệp cần làm những gì? Liệu có khó không?

Công việc cần làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì? Nhiều bạn kế toán và đặc biệt là các bạn sinh viên ngành kế toán mới ra trường chưa hình dung ra được công việc thực tế của người kế toán tổng hợp ở doanh nghiệp cần làm những gì? Liệu có khó không?

Công việc cần làm của kế toán  tổng hợp trong doanh nghiệp là gì?

Nhiều bạn kế toán và đặc biệt là các bạn sinh viên ngành kế toán mới ra trường chưa hình dung ra được công việc thực tế của người kế toán tổng hợp ở doanh nghiệp cần làm những gì? Liệu có khó không?

Kế toán ATC  sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn trong bài viết dưới đây:

+ Công việc của kế toán toán tổng hợp thực tế ở doanh nghiệp cần phải làm những gì; Trong bài viết này Kế toán ATC sẽ hướng dẫn chi tiết các công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của nhân viên kế toán tổng hợp và kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

1. Công việc hàng ngày của người kế toán tổng hợp

Người kế toán tổng hợp phải có sự hiểu biết và nắm rõ các phần hành, cũng như sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và các chuẩn mực kế toán. Kế toán tổng hợp là thiên về đối nội nghĩa là một người kế toán tổng hợp sẽ kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng số liệu và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán. Có nhiều nơi kế toán tổng hợp còn lập và chịu trách nhiệm về các báo cáo và báo cáo tài chính.

Công việc hàng ngày của họ có thể kể đến như sau:

·          Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.

·          Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..

·          Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

·          Theo dõi và quản lý công nợ.

·          Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

·          Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

2. Công việc hàng tháng của kế toán tổng hợp

Hàng tháng, các kế toán tổng hợp có nhiệm vụ:

·        Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

·        Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

·        Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ…Hạch toán các khoản phân bổ đó

·        Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ. Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;

·        Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

·        Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

·        Lập các Báo cáo Thuế theo quy định. – VD: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN..

·        Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN

·        Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

 3. Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp

Hàng quý các công ty, doanh nghiệp cần nộp các tờ khai tính thuế do đó các kế toán tổng hợp cần làm các công việc sau:

·        Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý).

·        Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

·        Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

·        Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;

·        Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;

4. Công việc hàng năm của kế toán tổng hợp

 – Công việc đầu năm:

Kế toán tổng hợp cần nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)

Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:

+ Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ

+ Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

– Công việc cuối năm

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN

Lập báo cáo tài chính. Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)

In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,….)

Người kế toán tổng hợp có quyền hạn trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai; yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định Ngoài ra, kế toán tổng hợp cần phải có quan hệ với tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty; nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng kế toán; nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên