MỨC PHẠT KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN

MỨC PHẠT KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN

558
0
SHARE

 • . Mức phạt chậm xuất hóa đơn (Lập hóa đơn không đúng thời điểm):
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • – Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
 • – Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;
 • – Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;
  • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

  Như vậy: Khi bán hàng, nếu có giá trị >= 200.000 thì phải xuất hóa đơn ( Dù khách hàng không lấy hóa đơn)

  Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau

  • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.
 • Như vậy: Khi bán hàng, nếu có giá trị >= 200.000 thì phải xuất hóa đơn ( Dù khách hàng không lấy hóa đơn)