THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp)

646
0
SHARE

Kính gửi:  Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ Kế Toán Trưởng

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính –  Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2011/TT – BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ điều 53 “Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP: Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có “chứng chỉ kế toán trưởng”.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Học viện Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo ATC mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp – hành chính sự nghiệp như sau:

  1. Mục tiêu khóa học:

–  Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

–  Cấp chứng chỉ kế toán trưởng là một trong các điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp.

  1. Đối tượng học viên

–  Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN – kế toán nhà nước ( Sở, ban ngành và cơ quan hành chính – UBND các cấp, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác) và tại các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp, Hợp tác xã….

–  Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán… có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.

  1. Nội dung khóa học: Theo quy định hiện hành của Bộ tài chính (Thông tư 199/2011/TT – BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính).
  2. Giảng viên giảng dạy: Là các Thạc sỹ, Tiến sỹ, Giáo sư của Trường Học viện Tài chính, ngoài ra còn có các Kế toán trưởng có uy tín và kinh nghiệm lâu năm của các công ty.
  3. Thời gian khai giảng ( dự kiến): Ngày 20/8/2016 ( Thứ 7). Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
  4. Địa điểm học: Trung tâm đào tạo kế toán – tin học ATC . Địa chỉ: Số 09 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa.
  5. Học phí: 2.400.000đ ( Bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ)
  6. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
  7. Hồ sơ đăng ký gồm:

– 04 ảnh 3×4

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ công chứng ( Từ trung cấp trở lên)

– CMND photo công chứng

– Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang ( theo mẫu)

  1. Phương thức đăng ký:

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng gửi hồ sơ đăng ký ( như trên)  trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về : Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo ATC Địa chỉ:  Số 09 Đại lộ Lê Lợi – P. Đông Hương – TP Thanh Hóa -ĐT0948 815 368

Nơi nhận:

– Các đơn vị HCSN trong tỉnh

– Các Doanh nghiệp và HTX

– Lưu văn phòng

GIÁM ĐỐC