ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

1401
0
SHARE

ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

Thông tin nhập vào bảng tính excel có rất nhiều loại: dạng số, dạng ký tự, dạng ngày tháng, rồi tỷ lệ phần trăm,.. tại sao cùng một thông tin nhập vào mà mỗi ô cel trong bảng tính excel tại sao lúc thì hiển thị dạng số, lúc lại ra ngày tháng năm???

Một hôm cô bé em của tôi đang học lắp 6, cũng bắt đầu làm quen với bảng tính excel. Đến đoạn gõ nhập số thứ tự  trong dấu ngoặc  (), cứ thấy cô nàng lúi húi mãi không gõ được, cứ bị chuyển thành số âm (-) thì ra bảng tính của cô bé đang bị sai định dạng ô cel. Chỉ cần chọn lại định dạng TEXT cho dòng số thứ tự là vấn đề đã được giải quyết ngay. Nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ cùng mọi người một số định dạng cơ bản trong EXCEL:

Đầu tiên, các bạn phải quét chọn Ô, cột, dòng… cần định dạngØ  thẻ HomeØ  Nhóm Number và chọn một trong các kiểu định dạng sau:

  • Định dạng kiểu số: Number
  • Định dạng kiểu chuỗi: Text
  • Định dạng kiểu ngày tháng: Shordate
  • Định dạng kiểu chung chuỗi và số : Genaral
  • Định dạng kiểu tiền tệ: Currency
  • Định dạng kiểu %: Percentag

Sao chép định dạng nhanh: dùng công cụ Format Painter

Căn chỉnh định dạng hệ thống: Control PanelØ Clock and RegionØ  Change…FormatsØ  Additional Settings.. (Numbers= định dạng số; Time= định dạng giờ phút giây; Date= định dạng ngày tháng năm)

Sau khi chọn định dạng phù hợp cho từng vùng số liệu thì bạn có thể thoải mái nhập liệu rồi nhé!

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Học kế toán tại Thanh Hóa

Học tin học tại Thanh Hóa

Học tin học thực hành ở Thanh Hóa

Học tin học văn phòng cấp tốc tại Thanh Hóa