Hạch toán hàng trả lại

Hạch toán hàng trả lại

1310
0
SHARE

Hàng bán trả lại Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng

1.Hạch toán hàng trả lại với Bên mua hàng

+ Khi mua hàng hạch toán:

Nợ TK 152/153/156/211.. – Trị giá hàng mua

Nợ TK 1331/1332 – Thuế GTGT (nếu có)

Có TK 1111/1121/331-  Tổng trị giá cần thanh toán

+ Khi trả lại hàng cho nhà cung cấp vừa xuất hóa đơn và hạch toán:

Nợ 331/1111/1121 – Tổng trị giá hàng trả lại

Có 1331/1332 – Thuế GTGT (nếu có)

Có 152/153/156/211 Trị giá hàng trả lại

2.Hạch toán hàng trả lại với Bên bán hàng

+ Khi bán hàng hạch toán:

Bút toán ghi nhận doanh thu:

Nợ 1111/1121/131 : Tổng cần thu

Có 5111 – Doanh thu

Có 33311 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán giá vốn hàng bán:

Nợ 632 – Giá vốn

Có 155/156

Khi hàng bị trả lại hạch toán:

Nợ 156

Có 632 – Giá gốc hàng bị trả về

Nợ 5111-  Doanh thu của phần hàng bị trả về (5212: Theo TT200)

Nợ 33311 – Thuế GTGT của hàng bị trả về (nếu có)

Có 1111/1121/131 -Tổng cần trả lại cho khách