Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

539
0
SHARE

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán tổng hợp thực tế tại Kế toán ATC là khóa học kế toán tổng hợp cấp tốc tốt nhất tại Thanh Hóa: Dạy thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán, cam kết dạy đến khi các bạn làm được việc.

– Kế toán luôn là 1 nghề “hot” và là 1 vị trí không thể thiếu đối với bất kỳ 1 doanh nghiệp nào. Nhưng có 1 thực tế là: Hiện nay các bạn sinh viên kế toán mới ra trường khó có thể làm luôn được việc kế toán trong Doanh nghiệp vì:

+ Nghiệp vụ còn khá yếu chưa thể hạch toán được các nghiệp vụ thực tế.

+ Thời gian thực tập không được chú trọng, không được tiếp xúc với công việc kế toán thực tế.

+ Không kịp thời cập nhật những chính sách thuế – kế toán mới nhất.

– Hoặc những bạn kế toán đang làm kế toán nội bộ, kế toán 1 phần hành nào đó trong các Doanh nghiệp cũng chưa thể tự mình làm hết được các công việc kế toán tổng hợp (như: Chưa lên được Báo cáo Tài chính, lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN …)

– Hoặc những người chưa học gì về kế toán, những người Quản lý DN: -> Muốn học để làm được kế toán, kê khai thuế hoặc muốn học để quản lý Bộ máy kế toán trong Doanh nghiệp.

=> Dù bạn là người chưa biết gì về kế toán hay bạn là người đã học kế toán, đang làm kế toán viên …

=> Chỉ cần các bạn yêu thích nghề kế toán hãy đến với: Khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Kế toán ATC các bạn sẽ được hướng dẫn trực tiếp xử lý và làm tất cả các công việc kế toán tổng hợp (Thuế, lương, BHXH, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN…), cụ thể như sau:

  1. Chương trình dạy học kế toán tổng hợp thực tế:
  2. Nếu bạn là người chưa biết gì về kế toán (mới bắt đầu) hoặc đã học nhưng quên hết (mất gốc):

– Các bạn sẽ được dạy từ đầu từ những nguyên lý – nghiệp vụ kế toán cơ bản như:

+ Hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán.

+ Cách định khoản, hạch toán và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Mua – bán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phải thu phải trả, doanh thu, chi phí…

+ Nguyên tắc và quy trình lên sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính.

Lưu ý: Lý thuyết ở đây các bạn cũng được học giống như trên Trường lớp -> Nhưng từng nghiệp vụ đó sẽ được lồng ghép thêm các hóa đơn, chứng từ thực tế kèm theo.

  1. Nếu bạn sinh viên kế toán mới ra trường hoặc đang làm kế toán viên:

(Tức là những người đã biết định khoản, hạch toán tài khoản kế toán).

-> Cụ thể các bạn sẽ được giao cho 2 bộ hóa đơn, chứng từ thực tế (1 bộ của Công ty loại hình: Thương mại, Dịch vụ, Xuất nhập khẩu, 1 bộ của Công ty loại hình: Sản xuất).

=> Dựa vào bộ hóa đơn, chứng từ thực tế đó các bạn sẽ được hướng dẫn xử lý và trực tiếp làm tất cả các công việc của người kế toán tổng hợp, cụ thể như sau:

+ Tìm hiểu và cập nhật những luật thuế – luật kế toán mới nhất.

Thủ tục với các cơ quan nhà nước như: Đăng ký tài khoản ngân hàng, đặt in, phát hành hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử), đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT, đăng ký Mã số thuế cá nhân, đăng ký người phụ thuộc, đăng ký thang bảng lương, BHXH …

+ Thực hành viết hóa đơn GTGT, cách xử lý khi viết sai

+ Thực hành kê khai thuế môn bài, nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng.

+ Thực hành hạch toán các nghiệp vụ vào sổ sách trên Excel và Phần mềm kế toán Misa, như: Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định…

+ Thực hành tính lương, tỷ lệ trích các khoản theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ), tính trích khấu hao TSCĐ, tính phân bổ CCDC, chi phí trả trước…

+ Thực hành kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng hoặc theo quý trên phần mềm HTKK (Cách xác định DN thuộc đối tượng kê khai nào).

+ Thực hành lập các Bảng, Sổ tổng hợp như: Sổ chi tiết, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, bảng tổng hợp công nợ phải thu phải trả, bảng phân bổ chi phí, bảng trích khấu hao, bảng thanh toán tiền lương …

+ Thực hành tính giá thành gói dịch vụ, giá thành sản phẩm.

+ Thực hành tính thuế TNDN tạm tính quý phải nộp.

+ Thực hành làm các bút toán kết chuyển cuổi kỳ như: Kết chuyển thuế GTGT, Doanh thu, chi phí, lãi lỗ, thuế TNDN …

Thực hành lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh). trên Excel và Misa.

Thực hành lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN trên phần mềm HTKK.

Học Kế toán ở Thanh Hóa

Học Kế toán tại Thanh Hóa

Học Kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Học Kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo Kế toán ở Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo Kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo Kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Học kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa