KÊ KHAI THUẾ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU

KÊ KHAI THUẾ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU

952
0
SHARE
đào tạo kế toán thực tế tại Thanh Hóa

KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

 

Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế

Đối tượng nộp thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác,

minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai;

nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Thời điểm tính thuế

Thời điểm tính thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất,

giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan;

b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng;

trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh,

nhưng không quá ba mươi ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày,

kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy mươi lăm ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất,

dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

d) Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là mười lăm ngày,

kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập,

tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1

Điều này thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là ba mươi ngày,

kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Đối tượng nộp thuế có một trong hai điều kiện sau đây được áp dụng thời hạn nộp thuế quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này:

a) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan

được cơ quan hải quan xác nhận không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế,

không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp.

Trong trường hợp được bảo lãnh thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này.

Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho đối tượng nộp thuế.

Trường hợp đối tượng nộp thuế không có đủ điều kiện quy định tại khoản này thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.

Trung tâm kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 89 Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa ( cách Bưu Điện tỉnh Thanh Hoá 1km về hướng đông, hướng đi BigC).

☎ Hotline: 0948.815.368 – 0961.815.368

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Lớp kế toán thuế tại Thanh Hóa

 

Khóa học kế toán thuế