Thế nào là chứng từ Hợp pháp – Hợp lý – Hợp...

Thế nào là chứng từ Hợp pháp – Hợp lý – Hợp lệ ?

1807
0
SHARE

Khi thu thập chứng từ phải kiểm tra phân tích về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của Hóa đơn, chứng từ kế toán


1.Tính hợp pháp:
Hóa đơn: Phải được tạo theo đứng mẫu quy định của Bộ tài chính ( TT39/2014/TT-BTC)
–  Hóa đơn do BTC, Tổng cục thuế phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh        (TT39/2014/TT-BTC)
-Hóa đơn do các cơ sở tự in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng
– Hóa đơn đặt in để đủ tính hợp pháp, trước khi đưa vào sử dụng phải thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý DN
2. Tính hợp lệ
Nội dung trên hóa đơn chứng từ kế toán phải được phản ánh đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, không tẩy xóa, ghi chồng đè lên Hóa đơn chứng từ kế toán, không sử dụng mực màu đỏ.
3. Tính hợp lý
Nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán phải liên quan, phục vụ cho quá trình hoạt động SXKD của DN.