Tải phần mềm Itaxviewer 1.0.9 mới nhất.

Tải phần mềm Itaxviewer 1.0.9 mới nhất.

2212
1
SHARE

 Tổng cục thuế vừa cho ra mắt itaxviewer 1.0.9 mới nhất từ ngày 15 tháng 07 năm 2015 có một số điểm mới ở itaxviewer 1.0.9 như sau:

>> Tải Phần mềm Itaxviewer 1.0.9 tại đây

– Cập nhật thay đổi DM tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP và 02/PHLP theo QĐ tại TT 192/2014/TT-BTC.

– Cập nhật danh mục cơ quan Thuế:

+ Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh)

+ Bổ sung Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum)

+ Đổi tên Chi cục Thuế Huyện Giá Rai thành Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu)

+ Đổi tên Chi cục Thuế Thị xã Sông Công thành Chi cục Thuế Thành phố Sông Công; Chi cục Thuế Huyện Phổ Yên thành Chi cục Thuế Thị Xã Phổ Yên (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên)

– Cập nhật khắc phục một số lỗi khác

+ Sửa lỗi tờ khai 02/NTNN bị thiếu chỉ tiêu.

+ Sửa lỗi đọc tờ khai bổ sung của tờ khai 01/NTNN, 02/TNDN.