Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 mới nhất

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 mới nhất

1235
0
SHARE
Lớp kế toán uy tín tại Thanh Hóa
Lớp kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 mới nhất

Các bạn kế toán cần nắm được thời hạn nộp các loại tờ khai thuế nắm 2021 để không bị cuống cuồng chạy cho kịp thời hạn. Đừng để “nước đến chân rồi mới nhảy” các bạn nhé!

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa
Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Năm 2020 đã khép lại, đây là thời điểm cho kế toán viên của các doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2021. Để thực hiện đúng công việc này theo quy định, mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời những quy định về lịch nộp tờ khai trong năm tới, đảm bảo việc hoàn thành công việc, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, thực hiện đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tờ khai thuế.

Bắt đầu từ năm 2021, khi các nghị định 125/2020/NĐ-CP về mức phạt do nộp chậm các loại tờ khai thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều về quản lý thuế, các doanh nghiệp đặc biệt cần nắm rõ hơn về vấn đề này. Kế toán ATC xin cung cấp thông tin về lịch nộp chi tiết các loại báo cáo thuế năm 2021 như sau:

Lịch nộp các loại báo cáo thuế theo quý năm 2021

Dành cho các doanh nghiệp kê khai thuế theo quý:

Các loại tờ khai thuế Hạn nộp
1. Nộp lệ phí môn bài

2. Tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2020 và tiền thuế GTGT quý 4/2020 (nếu có)

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2020

4. Tờ khai thuế TNCN quý 4/2020

5. Tạm nộp tiền thuế TNDN

31/01/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai lệ phí môn bài doanh nghiệp nộp vào ngày 30/01/2021)

1. Báo cáo tài chính

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

31/03/2021
1. Tờ khai thuế GTGT quý 1/2021 và tiền thuế GTGT quý 1/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021

3. Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN

30/04/2021

 

1. Tờ khai thuế quý 2/2021 và tiền thuế GTGT quý 2/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2021

3. Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 2/2021

31/07/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/07/2021)

1. Tờ khai thuế quý 3/2021 và tiền thuế GTGT quý 3/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2021

3. Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 3/2021

31/10/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/10/2021)

1. Tờ khai thuế quý 4/2021 và tiền thuế GTGT quý 4/2021 (nếu có)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2021

3. Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

4. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 4/2021

31/01/2022

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/01/2022)

1. Báo cáo tài chính năm 2021

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021

31/03/2022

 

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có phát sinh hay không có phát sinh chi trả thu nhập vẫn phải khai thuế TNCN. Thời hạn khai thuế TNCN sẽ khai theo thuế GTGT, nghĩa là nếu doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng thì phải khai thuế TNCN theo tháng, nếu DN khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế TNCN theo quý.

Vì vậy doanh nghiệp nào hiện tại đang khai thuế GTGT tháng thì khai thuế TNCN theo tháng từ kỳ khai thuế tháng 12.2020 trở đi.

Vậy hạn chót kỳ khai thuế tháng 12 là ngày 20/01/2021 doanh nghiệp phải khai thêm tờ khai thuế TNCN nếu DN đang khai GTGT theo tháng dù doanh nghiệp không có phát sinh chi trả thu nhập.

Dành cho các doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng như sau:

Các loại tờ khai thuế Hạn nộp
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020 và tiền thuế GTGT tháng 12/2020 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 và tiền thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có)

20/01/2021
1. Lệ phí môn bài

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2020

3. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2020 (nếu có)

31/01/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai lệ phí môn bài doanh nghiệp nộp vào ngày 30/01/2021)

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 và tiền thuế GTGT tháng 1/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 1/2021 và tiền thuế TNCN tháng 1/2021 (nếu có)

20/02/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2021 và tiền thuế GTGT tháng 2/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 2/2021 và tiền thuế TNCN tháng 2/2021 (nếu có)

20/03/2021
1 Báo cáo tài chính năm 2020

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

31/03/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021 và tiền thuế GTGT tháng 3/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021 và tiền thuế TNCN tháng 3/2021 (nếu có)

20/04/2021
1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021

2. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021 (nếu có)

30/04/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 và tiền thuế GTGT tháng 4/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021 và tiền thuế TNCN tháng 4/2021 (nếu có)

20/05/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021 và tiền thuế GTGT tháng 5/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021 và tiền thuế TNCN tháng 5/2021 (nếu có)

20/06/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021 và tiền thuế GTGT tháng 6/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021 và tiền thuế TNCN tháng 6/2021 (nếu có)

20/07/2021
1 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2021

2. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021 (nếu có)

31/07/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/07/2021)

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021 và tiền thuế GTGT tháng 7/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021 và tiền thuế TNCN tháng 7/2021 (nếu có)

20/08/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021 và tiền thuế GTGT tháng 8/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021 và tiền thuế TNCN tháng 8/2021 (nếu có)

20/09/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021 và tiền thuế GTGT tháng 9/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021 và tiền thuế TNCN tháng 9/2021 (nếu có)

20/10/2021
1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

2. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021 (nếu có)

31/10/2021

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/10/2021)

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 và tiền thuế GTGT tháng 10/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021 và tiền thuế TNCN tháng 10/2021 (nếu có)

20/11/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021 và tiền thuế GTGT tháng 11/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021 và tiền thuế TNCN tháng 11/2021 (nếu có)

20/12/2021
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 và tiền thuế GTGT tháng 12/2021 (nếu có)

2. Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2021 và tiền thuế TNCN tháng 12/2021 (nếu có)

20/01/2022
1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2021

2. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2021 (nếu có)

31/01/2022

(Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp nộp vào ngày 30/01/2022)

1. Báo cáo tài chính năm 2021

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2021

3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021

31/03/2022

 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn của Điều 11, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, còn bình thường thì các doanh nghiệp kê khai theo tháng vẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

( Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Học kế toán tại Thanh Hóa
Học kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

Trung tam day ke toan o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Dia chi học ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Dia chi hoc ke toan hang dau o Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán thực hành chất lượng tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Lớp học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Lop hoc kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa
Học kế toán tại Thanh Hóa