Cỡ chữ chuẩn của văn bản, kích thước chữ chuẩn trong Word

Cỡ chữ chuẩn của văn bản, kích thước chữ chuẩn trong Word

9023
0
SHARE

Cỡ chữ chuẩn của văn bản được quy định khá rõ ràng, đối với các văn bản word thì người dùng cần thực hiện đúng các quy định về kích thước chữ chuẩn của văn bản để khi soạn thảo, gửi văn bản cho đúng, vậy cỡ chữ, kích thước chuẩn của văn bản như thế nào?

Để soạn thảo một văn bản đúng quy cách các bạn có thể tham khảo các cỡ và kích thước chuẩn. Với những quy cách dưới đây các bạn có thể biết được cách để soạn thảo sao cho đúng.
co chu chuan cua van ban
Soạn thảo văn bản cần sử dụng đúng kích thước chữ chuẩn của văn bản
 Theo thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPVP quy định cỡ chữ quy định trong soạn thảo văn bản như sau:
+BỘ TÀI CHÍNH (Chữ in hoa, cỡ 12-13, đứng)
+CỤC QUẢN LÝ GIÁ (Chữ in hoa, cỡ 12-13, đứng, đậm)
________ Dòng kẻ dưới
+Số: 12/2002/NĐ-CP (Chữ in thường, cỡ 13 văn bản Quy phạm pháp luật có ghi năm)
+CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Cỡ chữ 12-13, đứng, đậm)
+Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cỡ chữ 13-14 chữ in thường, đứng, đậm
_______________________ Đường gạch dưới
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2004 Chữ in thường, cỡ 13-14 dáng nghiêng
Tên loại và trích yếu nội dung
+CHỈ THỊ Chữ in hoa, cỡ 14-15, đứng, đậm
+Về công tác phòng chống lụt bão Chữ in thường, cỡ 14, đứng, đậm
________________________________ Đường kẻ dưới
Nội dung văn bản Chữ in thường, cỡ 13-14, đứng
Ví dụ: + Điều 1. Chữ in thường, cỡ 13-14, đứng, đậm
1.Các hình thức Chữ in thường, cỡ 13-14, đứng
a)Đối với Chữ in thường, cỡ 13-14, đứng
Chức vụ, họ tên người ký
+Quyền hạn người ký
Chữ in hoa, cỡ 13-14 đứng, đậm
Nơi nhận
+Gửi 1 nơi: Kính gửi: Chữ in thường, cỡ 14, đứng
+Từ Nơi nhận: Chữ in thường, cỡ 12, nghiêng, đậm
+Tên cơ quan cá nhân nhận văn bản: Chữ in thường, cỡ 11, đứng
Dấu chỉ mức độ khẩn
HỎA TỐC – THƯỢNG KHẨN – KHẨN Chữ in hoa, cỡ 13-14 đứng, đậm
+Chỉ dẫn về dự thảo
DỰ THẢO – DỰ THẢO LẦN 10 Chữ in hoa, cỡ 13-14 đứng, đậm
+Địa chỉ cơ quan, E-Mail, Website.. Chữ in thường, cỡ 11-12, đứng
+Số trang: Chữ in thường, cỡ 13-14, đứng
Ngoài những quy định trên đối với những bài luận văn hay đồ án với các trường khác nhau các bạn có thể tham khảo trực tiếp quy định của nhà trường và giáo viên bộ môn về font chữ , cỡ chữ, căn lề, giãn dòng, chỉ mục, mục lục… cụ thể. Bởi mỗi trường thường có những quy định khác nhau về mẫu chữ này.
Với bài viết này taimienphi.vn mong rằng bạn sẽ phần nào biết được quy cách về các cỡ chữ cũng như kích thước chuẩn trong một bài viết làm sao cho đẹp và phù hợp nhất.