Doanh nghiệp cần phải biết 6 điểm mới về khai thuế TNDN...

Doanh nghiệp cần phải biết 6 điểm mới về khai thuế TNDN từ năm 2022

135
0
SHARE
Học kế toán thuế tại Thanh HóaBắt đầu từ năm 2022 doanh nghiệp cần chú ý các điểm mới nào về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp?
Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Bắt đầu từ năm 2022 doanh nghiệp cần chú ý các điểm mới nào về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Nếu không nắm bắt và cập nhật được những thay đổi này

thì dẫn đến hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây của trung tâm đào tạo kế toán thực tế ATC sẽ cung cấp thông tin

cần thiết cho các bạn về 6 điểm mới về khai thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2022 nhé!

Doanh nghiệp cần phải biết 6 điểm mới về khai thuế TNDN từ năm 2022

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Thứ nhất: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh

đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản,

theo đó khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

theo lần phát sinh chỉ bắt buộc với người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp

theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật

về thuế thu nhập doanh nghiệp

(theo Điểm e khoản 4 Điều 8).

Trước đây, tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp

theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản

và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

Thứ hai: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75%

số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính

trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước

(theo Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Trước đây, tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20%

trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chếnh lệch từ 20%

trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày

cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Thứ ba: Việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng,

nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua,

có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp

với quy định của pháp luật thì tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được

(theo Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trước đây, tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp tạm nộp thuế theo doanh thu trừ chi phí

(nếu doanh nghiệp xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) hoặc theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền

(nếu doanh nghiệp chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu).

Thứ tư: Việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc,

địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh,

thành phố nơi có trụ sở chính

(theo Điểm h Khoản 1 Điều 11).

Trước đây, tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định người nộp thuế khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Thứ năm: Công ty quốc phòng, an ninh thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể:

– Người nộp thuế tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý,

nộp hồ sơ khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể,

phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp

đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty an ninh công ty Quốc phòng

và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Về hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm 7 Phụ Lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trước đây, tại Điểm b Khoản 2 mục II Thông tư liên tịch 85/2005/TTLT/BTC-BCA;

Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 206/2014/BTC-BQP quy định:

– Các công ty an ninh thuộc BCA, công ty quốc phòng thuộc BQP

(Công ty an ninh, quốc phòng)

có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

và thu nhập từ hoạt động sản xuất,

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ khác tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

và nộp về tài khoản của Bộ Công an,

Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng.

– Hàng quý, Cục Tài chính – Bộ Công an,

Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng lập bảng kê số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý của Công ty an ninh,

quốc phòng gửi Tổng cục Thuế, đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty an ninh,

quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế

quản lý trực tiếp Công ty an ninh, quốc phòng.

– Hàng năm, Cục Tài chính – Bộ Công an,

Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng tổng hợp

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Tổng cục Thuế,

đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp

còn phải nộp sau quyết toán của Công ty an ninh,

quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty an ninh, quốc phòng.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/6 năm tiếp theo.

Thứ sáu: Bổ sung Phụ lục 03-3D/TNDN; 03-8A/TNDN; 03-8B/TNDN;

03-8C/TNDN; 03-9/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán 03/TNDN

(Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Học kế toán thuế tại Thanh HóaBắt đầu từ năm 2022 doanh nghiệp cần chú ý các điểm mới nào về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp?
Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

( Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa

(Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh chat luong tai Thanh Hoa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Noi day ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Lớp dạy tạo kế toán ở Thanh Hóa

Học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán tại Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa

Dia chi day ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi day ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Học kế toán thuế tại Thanh HóaBắt đầu từ năm 2022 doanh nghiệp cần chú ý các điểm mới nào về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp?
Học kế toán thuế tại Thanh Hóa