Word – Sửa lỗi lệch dấu trên ký tự chữ hoa trong...

Word – Sửa lỗi lệch dấu trên ký tự chữ hoa trong văn bản

2881
0
SHARE

Hướng dẫn sửa lỗi lệch dấu trên ký tự chữ hoa trong văn bản Word

Đối với word 2010

Bước 1: Chọn File –> Options

Bước 2: Trong tab Proofing, chọn AutoCorrect Options

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại, trong tab AutoCorrect bạn bỏ tick ở mục Correct Two initial Caption, sau đó nhấn OK. Bạn sẽ không bị xuất hiện lỗi lệch dấu khi gõ chữ hoa trong Word nữa.

Đối với word 2007

Bước 1: Chọn Office button –>Word Options

Bước 2: Trong tab Profing, chọn AutoCorrect Options

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại, trong tab AutoCorrect bạn bỏ tick ở mục Correct Two initial Caption sau đó nhấn OK.  Bạn sẽ không bị xuất hiện lỗi lệch dấu khi gõ chữ hoa trong word nữa.

Đối với word 2003

Bước 1: Chọn Tools –>Autocorect Options

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại, trong tab AutoCorrect bạn bỏ tick ở mục Correct Two initial Caption sau đó nhấn OK. Bạn sẽ không bị xuất hiện lỗi lệch dấu khi gõ chữ hoa trong word nữa.