Kiến nghị cho ngân hàng nước ngoài tham gia bảo lãnh nhà

Kiến nghị cho ngân hàng nước ngoài tham gia bảo lãnh nhà

1025
0
SHARE

Việc cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa kiến nghị đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước… cho phép chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

bds-a0165

Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, khái niệm “ngân hàng thương mại” quy định tại điều khoản trên cần phải được thống nhất. Theo đó, “ngân hàng thương mại” bao gồm cả ngân hàng thương mại trong nước; ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài (là loại hình ngân hàng thương mại, theo quy định tại khoản 8 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam).

Tuy nhiên, điều 12 của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN về “Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” nhằm thực hiện điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, mà không đề cập đến ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nếu không được quy định rõ thì các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

“Việc cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”, ông Châu nói.

Do vậy, HoREA kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giải thích rõ khái niệm “ngân hàng thương mại” và Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Trước đó, HoREA cũng kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cho thí điểm cho phép các công ty bảo hiểm có uy tín thương hiệu, có năng lực thực hiện bảo lãnh theo phương thức bảo hiểm rủi ro trong giao kết hợp đồng bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, tăng thêm một phương thức nữa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.